Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-09-2020

Sag nr. FV2017.0135 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Toves Rengøring A/S

Det er uklart, hvad der efter Serviceoverenskomstens § 7, stk. 3, forstås ved patruljetjeneste, og klager godtgjorde ikke, at det arbejde, som A har udført, har haft en sådan karakter, at det kan karakteriseres som patruljetjeneste. Klagers medlem A er derfor ikke berretiget til patruljetillæg.