Spring over hovedmenu

Protokollat af 28-09-2020

Sag nr. FV2020-802 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI Dansk Byggeri for Viktech P/S

Der er ikke hjemmel i Bygningsoverenskomstens § 25, stk. 1, til at forudsætte, at en ugeseddel skal godkendes af kunden, før lønnen udbetales. Endvidere er der ikke hjemmel i Bygningsoverenskomsten til at modregne manglende aflevering af udleveret værktøj i sidste lønudbetaling. Det er ej heller muligt at tilsidesætte anciennitetsreglerne i Bygningsoverenskomsten i en ansættelsesaftale.