Spring over hovedmenu

Protokollat af 15-12-2020

Sag nr. FV2020-1087 Lene Pagter Kristensen

Blik- og Rørarbejderforbundet mod Tekniq Arbejdsgiverne for Københavns VVS A/S

København VVS A/S hæfter ikke for et vikarbureaus manglende betaling af feriegodtgørelse til to vikarer, som havde være indlejet i virksomheden, idet den manglende betaling må antages at bero på vikarbureauets manglende betalingsevne eller -vilje.