Spring over hovedmenu

Protokollat af 24-11-2020

Sag nr. FV2019.0107 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Nordsjællands Hospital - Hillerød

Det var ikke godtgjort at beskæftigelse som servicemedarbejder efter overenskomst for servicemedarbejder- og assistenter skal medregnes ved anciennitetsoptjeningen til kvalifikationsløn.