Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 22-12-2020

Sag nr. 2020-957, 2020-1271 og 2020-1272

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Dansk Metal mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Arbejdsgiverne for Pro Venti Solutions ApS

Sagen angår udmåling af bod for manglende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag. Boden herfor blev fastsat til 3.500 kr.