Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 05-11-2020

Sag nr. 2020-300

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fødevareforbundet NNF (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening DIO I for V2 TOBACCO A/S (advokat Jeanette Justesen).

Henvisning af sag til behandling ved faglig voldgift

 Parterne var bl.a. uenige om, hvorvidt § 20 i Tobaksoverenskomsten 2004-2007 - hvorefter efterbetaling kun kunne kræves af en virksomhed fra og med den lønningsuge, hvori påtaledagen indgår - fandt anvendelse i den konkrete sag, således at der ikke kunne kræves bagudrettet efterregulering.

 Spørgsmålet om rækkevidden af anvendelsesområdet for § 20 måtte antages at kunne have betydning for sagens afgørelse, og dette fortolkningsspørgsmål kunne ikke anses for utvivlsomt.

 Indklagedes anmodning om henvisning af sagen til behandling ved faglig voldgift blev herefter taget til følge.