Spring over hovedmenu

Dom af 03-12-2020

Sag nr. 2019-421 (tidl. sagsnr. TR2018.0005)

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for DSB SOV (advokat Jonas Blegvad Jensen) mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Offentligt Ansattes Organisationer for Dansk Jernbaneforbund (advokat Maria Muñiz Auken)

Om sanktionen for deltagelse i en ulovlig arbejdsnedlæggelse

Sagen angik, hvilken sanktion to tjenestemandsansatte togførere skulle idømmes i an­ledning af deres deltagelse i en arbejdsnedlæggelse den 21. november 2018.

De tjenestemandsansatte togførere havde begge er­kendt at have nedlagt arbejdet den 21. november 2018 i tidsrummet fra kl. 6:12 til kl. 7:55.

Tjenestemandsretten fandt, at den erkendte tjenesteforseelse burde sanktioneres med en bøde efter sædvanlige takster. Der var ikke grundlag for at anvende en mildere sanktion. Tjenestemandsretten bemærkede herved, at arbejdsnedlæggelsen havde en varighed på mere end en time, og at den var en del af en mere omfattende arbejdsnedlæggelse, der førte til betydelige forstyrrelser af togdriften.