Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-04-2021

Sag nr. 20200857 Lars Hjortnæs

Fagligt Fælles Forbund for A mod DIO I for Ørsted Sales & Distribution A/S

Afskedigelse af medarbejder med mere end 25 års anciennitet var ikke berettiget, da virksomheden ikke tilstrækkeligt havde undersøgt muligheden for omplacering.