Spring over hovedmenu

Dom af 14-09-2021

Sag nr. 2021-464

Kommunernes Landsforening for Kolding Kommune mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for FOA - Fag og Arbejde

Social- og sundhedshjælperes arbejdsvægring som følge af videoovervågning i privat hjem var overenskomststridig

Ægtefællen til en borger, som modtog hjemmepleje fra kommunen, havde opsat video- og lydovervågning i hjemmet i starten af 2021 med henblik at overvåge social- og sundhedshjælpernes arbejde. I april 2021 politianmeldte ægtefællen hjemmeplejen med henvisning til vold/omsorgssvigt og medsendte til politiet en videooptagelse af en medarbejders udførsel af pleje i hjemmet. Fra den 15. april 2021 nægtede social- og sundhedshjælperne at udføre arbejde i det pågældende hjem med henvisning til videoovervågningen. Dette støttede FOA – Fag og Arbejde og henviste til, at udførelsen af arbejdet i hjemmet på grund af videoovervågningen var til fare for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, og at hensynet til deres liv, velfærd og ære udgjorde tvingende grunde til at standse arbejdet.

Arbejdstilsynet havde vurderet om, arbejdsforholdene i det pågældende hjem var i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Dette havde ikke ført til påbud, forbud eller andre afgørelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsretten fandt, at det ikke var godtgjort, at video- og lydovervågningen i det pågældende hjem gav tvingende grunde til arbejdsvægringen af hensyn til medarbejdernes liv, velfærd og ære. Arbejdsvægringen var derfor overenskomststridig og medarbejderne skulle genoptage arbejdet. Ikke grundlag for at pålægge FOA bod.