Spring over hovedmenu

Dom af 30-11-2021

Sag nr. 2020-1055

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Salling Group A/S

Mangeårig praksis, som fraveg overenskomstens udgangspunkt, var bodspådragende

Udgangspunktet efter Landsoverenskomsten for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel (Butiksoverenskomsten) er, at overarbejde skal udbetales som løn. Efter ønske fra medarbejderen kan det med arbejdsgiveren aftales, at overarbejdet i stedet afspadseres.

Salling Group havde gennem mere end 25 år fulgt en praksis, som vendte dette udgangspunkt om, således at overarbejde skulle afspadseres, medmindre medarbejderen fremsatte ønske om udbetaling. Det var ubestridt, at Salling Group og medarbejderne havde opfattet praksissen som bindende.

Arbejdsretten fandt, at Salling Group ikke havde godtgjort, at den fulgte praksis ikke havde været til ugunst for medarbejderne.

Arbejdsretten fandt, at HK Handel ikke havde været forelagt og ikke havde godkendt den fulgte praksis. Efter bevisførelsen var det ikke godtgjort, at HK Handel i øvrigt havde haft et sådant kendskab til den fulgte praksis, at organisationen kunne blive bundet ved ikke at gøre indsigelse. Der forelå derfor et overenskomstbrud, som var bodspådragende.

Boden blev skønsmæssigt fastsat til 500.000 kr.