Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-09-2021

Sag nr. FV2020-417 Børge Dahl

Dansk Sygeplejeråd for A, B og C mod Kommunernes Landsforening for X Kommune

Sagen angår aflønning af sygeplejersker, som arbejder fast som aften- eller nattevagt, når de som led i arbejdet pålægges at deltage i et kursus, som afholdes i dagtimerne. Opmanden fandt, at sygeplejerskerne ved en sådan kursusdeltagelse om dagen ikke krav på det ulempetillæg, som de ellers ville have fået, hvis de ikke var befalet på kursus.