Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-04-2021

Sag nr. FV2020-1623 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund for murersjak ved A mod DI DIO III som mandatar for CPMG Construct ApS under konkurs

Sagen drejer sig om berettigelsen af en modregning, som virksomheden har foretaget i sjakkets akkordregnskab.