Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-10-2021

Sag nr. FV 2019.0155 Lars Hjortnæs

Fagligt Fælles Forbund for 3F BJMF og A mod Dansk Industri for Allan Ploug A/S

Sagen vedrører et akkordregnskab og angår forståelsen af prislisten for teknisk isolering Øst 2017-2020 og subsidiært forståelsen af Isoleringsoverenskomsten 2017-2020 § 9, stk. 5.