Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-05-2021

Sag nr. FV2020-95 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv for Selskabet af 11.02.2009 ApS under konkurs, tidligere DPU Gruppen ApS

Sagen angår et krav om betaling i henhold til en akkordopgørelse. Spørgsmålet er imidlertid i første række, om sagen skal afvises. Afvisningspåstanden støttes bl.a. på, at klager ikke har retlig interesse i en materiel afgørelse ved faglig voldgift, eftersom den indklagede virksomhed er gået konkurs, og der ikke er midler i boet. Den støttes endvidere på, at der foreligger en virksomhedsoverenskomst, som Dansk Erhverv ikke er part i, og at kravet om betaling ikke henhører under faglig voldgift, men Arbejdsretten.