Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-03-2021

Sag nr. FV2020-994 Anne Louise Bormann

HK Kommunal som mandatar for A mod Kommunernes Landsforening som mandatar for X Kommune

Skolesekretærblev afskediget med 6 måneders varsel på grund af sygdom, da hun havde været ansat i 2 år og 7 måneder. Da hun var medarbejderrepræsentant, var hendes opsigelsesvarsel efter § 18, stk. 4, i Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse (MED-aftalen) var hendes opsigelsesvarsel det ordinære varsel med tillæg af 3 måneder. Voldgiftsretten fandt, at da det forlængede varsel efter MED-aftalen indebar, at hun ikke i overensstemmelse med funktionærlovens § 2, stk. 7, kunne nå at fratræde, inden hun nåede 3 års ansættelse, blev hendes opsigelsesvarsel forlænget med en måned til 7 måneder. Afskedigelsen på grund af sygdom var berettiget.