Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-07-2021

Sag nr. FV2020-1379 Anne Louise Bormann

3F Privat Service Hotel og Restauration mod DFDS A/S

Det faldt inden for arbejdsgivers ledelsesret at bestemme, at tjenere skulle dele de drikkepenge, de modtog, ligeligt med hinanden og med køkkenpersonale mv. Kutyme, hvorefter tjenerne selv beholdt deres drikkepenge, kunne opsiges med 3 måneders varsel, så den bortfaldt ved overenskomstperiodens ophør.