Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-06-2021

Sag nr. FV2020-1547 Anne Louise Bormann

CO-Industri for Dansk Metal for A mod DI Overenskomst I v/DI for SUN-AIR of Scandinavia A/S

Et luftfartsselskab indgik i marts 2020 en lokalaftale om en lønnedgang på 22 % for selskabets mekanikere med virkning fra 1. april 2020. Hovedspørgsmålet i sagen var, om tillidsrepræsentanten kunne indgå en sådan aftale på medarbejdernes vegne, eller om lønnedgangen skulle have været varslet med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsler. Voldgiftsretten fandt, at aftalen var gyldigt indgået med hjemmel i § 8 i Industriens Overenskomst. Derimod var en aftale om, at arbejdsgiveren i tre måneder ikke skulle betale pensionsbidrag, ugyldig. Som følge heraf var tillige en aftale om, at der skulle ske fradrag i medarbejdernes løn, hvis en medarbejdere gjorde krav på det manglende pensionsbidrag, også ugyldig.