Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-11-2021

Sag nr. FV2021-581 Jørgen Steen Sørensen

Dansk Metal for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Sagen angår, om Forsvarsministeriets Personalestyrelse har været berettiget til at afskedige A som følge af, at han ved Retten i Roskildes dom af 24. november 2020 er idømt 30 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 232 (blufærdighedskrænkelse) og § 266 (trusler).