Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-10-2021

Sag nr. FV2021-139 Lene Pagter Kristensen

HK Privat mod Tandlægeforeningen

Sagen angår, om Tandlægeforeningen i en konkret sag har overholdt de frister på 14 dage og 1 måned for henholdsvis dato- og stedfastsættelse samt afholdelse af organisationsmøde, som fremgår af § 34, stk. 3, i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat.