Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-03-2021

Sag nr. FV2020-1219 Lars Hjortnæs

CO-industri for Dansk El-Forbund for A mod DI Overenskomst I v/ DI for X A/S

Sagen angår forståelsen af § 38, stk. 11, 1. pkt., i Industriens Overenskomst 2017. Sagen kommer frem til, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at sidestille ansættelser, der ophører automatisk på et aftalt tidspunkt, med ansættelser, som opsiges af arbejdsgiveren.