Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-08-2021

Sag nr. FV 2020-942

Malerforbundet i Danmark mod DI Overenskomst III for Spartelpeder ApS

Der kan ikke efter Maleroverenskomstens § 7, stk. 1g, stilles andre krav til størrelsen af en aftalt timebetaling for et arbejde end det, som følger af kravet om mindstebetaling i § 7, stk. 1d, jf. § 9, stk. 4, og således ikke stilles krav om, at aftaler om timebetaling for et arbejde ikke må føre til en lavere pris, end hvad arbejdet kan opmåles til efter prislisten.