Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-06-2021

Sag nr. FV2019.585 Oliver Talevski

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for B

Sagen angår, om A blev bortvist den 31. august 2018 – og i givet fald
om denne bortvisning var berettiget. Sagen angår endvidere, om
bortvisningen af A ved brev af 5. oktober 2018 var berettiget.
Hvis bortvisningen ikke var berettiget, angår sagen, om opsigelse af A
var usaglig. I bekræftende fald er der spørgsmål om, hvorvidt der i As
krav på løn i opsigelsesperioden skal ske fradrag af den kontanthjælp,
hun har modtaget fra kommunen. Der er endvidere spørgsmål om,
hvilken godtgørelse hun har krav på som følge af den uberettigede
bortvisning, jf. § 4 i Hovedaftalen mellem DA og LO.