Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-05-2021

Sag nr. FV2021-384 Jon Stokholm

Dansk Metal mod Tekniq for Brøndum A/S

Sagen angår spørgsmålet, om det var uberettiget at opsige ventilationsservicetekniker A på grund af sygdom efter 120-dages-reglen i vvs-overenskomst 2020-2023 pkt. 25, stk. 17, jf. funktionærlovens § 5. Spørgsmålet er, hvorledes påskedagene skal behandles i denne sammenhæng.