Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-05-2021

Sag nr. FV2020-1654 Lene Pagter Kristensen

Parter: DI Overenskomst I som mandatar for Remondis A/S mod 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Sagen angår, om 3F’s medlem, A, opfylder betingelserne for at være tillidsrepræsentant hos Remondis A/S, eller om Remondis’ indsigelse mod valget af ham som tillidsrepræsentant er berettiget.