Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-10-2021

Sag nr. FV2021-318 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for A og B mod Kommunernes Landsforening (KL) for X

Bortvisning af to medarbejdere var en berettiget ansættelsesretlig reaktion, idet medarbejderne havde brudt deres ansættelsesretlige pligter.