Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-11-2022

Sag nr. 20220351

3F for A mod DI (DIO III) for ID Forte Group Denmark, Filial af ID Forte Group S.r.l., Italien

Sagen angår, om A har krav på godtgørelse i henhold til foreningsfrihedslovens § 4a.