Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 09-02-2022

Sag nr. FV2021-314 Børge Dahl

FOA for A mod KL for X Kommune

Sagen angår en kommunal serviceleders udførelse af en arbejdsopgave inden for vedkommendes ansvarsområde, som kunne være udført som led i ansættelsesforholdet, men som den pågældende udførte som indehaver af et personligt ejet firma. Hovedspørgsmålet er, om det gav grundlag for bortvisning.