Spring over hovedmenu

Dom af 17-05-2022

2021 - 6120 (tidl. 2021 - 90)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Anne Gausland) mod KL – Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Christian K. Clasen)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod KL – Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune

En overenskomst fra 1995 om løn- og arbejdsforhold for specialarbejdere, Stadsingeniørens Direktorat, København, var blevet bragt til ophør ved en arbejdstidsaftale fra 2016

Arbejdsrettens dom af 17. maj 2022

Resume:

Sagen angik i første række, om en overenskomst fra 1995 om løn- og arbejdsforhold for specialarbejdere, Stadsingeniørens Direktorat, Københavns Kommune, var blevet bragt til ophør ved, at parterne den 15. juli 2016 havde indgået en ny arbejdstidsaftale.

Efter en samlet vurdering af ordlyden af den nye arbejdstidsaftales § 11, sammenholdt med dens bilag 2, samt omstændighederne ved indgåelsen af den nye arbejdstidsaftale fandt Arbejdsretten, at 1995-overenskomsten var blevet bragt endeligt til ophør med virkning for hele den kommunale vintertjeneste, og at 3F derfor ikke kunne kræve, at kommunen skulle gå frem efter reglerne om rådighedsvagt i 1995-overenskomsten.

Arbejdsretten tog derfor kommunens påstand om frifindelse til følge.