Spring over hovedmenu

Formalitetskendelse af 06-04-2022

Sag nr. 2021-781 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen for et antal medlemmer mod DI Overenskomst III for Barslund A/S under konkurs

Sagen angår et krav om betaling mod en virksomhed, som efter sagens indbringelse for faglig voldgift er gået konkurs. Spørgsmålet er, om klager herefter har retlig interesse i søgsmålet, eller om sagen skal afvises. Dette spørgsmål er på begæring af indklagede, som klager har tilsluttet sig, udskilt til forlods afgørelse.