Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-02-2022

Sag nr. 2021-500 Hanne Schmidt

FOA - Fag og Arbejde for A mod Aalborg Kommune

Sagen angår, om Aalborg Kommune var berettiget til at bortvise A, som det skete ved brev af 4. november 2020, eller om der var grundlag for at afskedige hende. Hvis dette ikke er tilfældet, er der spørgsmål om, hvorvidt A har krav pa erstatning og godtgørelse.