Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-01-2022

Sag nr. 2021-952 Børge Dahl

Malerforbundet mod DI Overenskomst III for X A/S

Sagen angår underbetaling af udenlandsk arbejdskraft. Sagen angår i første række, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om omfang af præsteret arbejde og foretagen lønudbetaling.