Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-02-2022

Sag nr. 2021-688 Jørgen Steen Sørensen

Lærernes Centralorganisation mod KL

Sagen angår, om en lærers individuelle opsigelsesvarsel skal iagttages ved bort-fald af personlige tillæg i henhold til § 5, stk. 8 a, i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (2015).