Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-10-2022

Sag nr. 2022-244 Anne Louise Bormann

Serviceforbundet For A Mod DI Overenskomst II For Securitas A/S

Denne sag angår, om A med rette blev bortvist den 8. september 2021 som følge
af privat brug af en firmabil.