Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-10-2022

Sag nr. 2022-49 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund og Offentligt Ansattes Organisationer mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Aarhus Universitet

Sagen angår spørgsmålet om, hvorledes erhvervsuddannelseselever skal indplaceres på uddannelsestrin og aflønnes i henhold til Organisationsaftalen for landbrugselever, gartnerimedarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.