Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-10-2022

Sag nr. 2022-826 Tine Vuust og Tonny Wulff

3F – Fagligt Fælles Forbund for murersjak ved A og B mod DI Overenskomst III for X ApS under konkurs (tidligere Y ApS)

Sagen drejer sig om betaling i akkord, herunder navnlig hvor mange deltagere, der var i akkorden.