Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-09-2022

Sag nr. 2022-970 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri, DI Overenskomst III for X ApS c/o A

Sagen angår en virksomheds anvendelse af udenlandske medarbejdere til udførelse af en skalmuringsentreprise på en byggeplads. Spørgsmålet er, om der er sket aflønning i overensstemmelse med Overenskomst 2020 mellem Dansk Byggeri (nu DIO III) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde.