Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-05-2022

Sag nr. 2021-580 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst III for Viktech P/S

Sagen angår udearbejde. Spørgsmålet er, om en medarbejder har udført udearbejde i Bygge- og Anlægsoverenskomstens forstand, således at virksomheden har været uberettiget til at tage betaling for at have stillet logi til rådighed for medarbejderens overnatning og modregne beløbet i medarbejderens løn.