Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-02-2022

Sag nr. 2020-1012 Børge Dahl

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I v/DI for Crispy Food A/S

Sagen angår forståelsen af en særbestemmelse i en normallønsoverenskomst. Spørgsmålet er, om bestemmelsen er til hinder for, at en virksomheds faste løntillæg til alle medarbejdere kan nedsættes i takt med overenskomstens årlige regulering af normaltimelønssatsen.