Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-12-2022

Sag nr. 2022-838 Lars Hjortnæs

Finansforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nykredit Realkredit A/S

Sagen angår forståelsen af et protokollat om pensionsordninger, som er indgået mellem
Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Spørgsmålet er, hvornår det er
muligt at genkøbe sin pensionsordning efter de nærmere betingelser, som fremgår af
protokollatet.