Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-07-2022

Sag nr. 2022-171 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod DI Overenskomst III (DIO III) for Ask Romein Denmark ApS

Sagen angår arbejde, som er prissat i en overenskomst for faglærte. Spørgsmålet er, om dette arbejde også kan udføres under en overenskomst for specialarbejdere mellem de samme overenskomstparter. Det pågældende arbejde er beskrevet som opstilling af søjle-, spær- og dragekonstruktion i stål med tilhørende åse og mellemliggende bjælker. Parterne er enige om, at dette arbejde er omfattet Bygningsoverenskomsten med tilhørende prislister. Spørgsmålet under sagen er, om arbejdet også er omfattet Bygge- og Anlægsoverenskomstens faglige dækningsområde.