Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-10-2022

Sag nr. 2022-953 Lars Hjortnæs

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod TEKNIQ Arbejdsgiverne og Vest VVS ApS

Sagen angår forståelsen af en bestemmelse i VVS-overenskomsten 2020-2023,
hvorefter medarbejderne i tilfælde af, at virksomheden anvender elektronisk
indberetning af arbejdstid, skal modtage kopi af sin indberetning på den emailadresse, som medarbejderen har oplyst til arbejdsgiveren, eller via e-boks.