Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-05-2022

Sag nr. 2020-88 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod Coop Danmark A/S

Tvisten i sagen angår, om den tid, som medarbejderne på to af Coop A/S´ lagre anvender på omklædning på arbejdspladsen før og efter arbejdets udførelse, udgør arbejdstid, som udløser et selvstændigt krav på løn, eller om tiden må anses for vederlagt gennem lønnen for selve produktionstiden.