Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-11-2022

Sag nr. 2022-741 Lene Pagter Kristensen

Forbundet Arkitekter og Designere, JA Jordbrugsakademikerne, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund mod DI Overenskomst II (DIO II)

Tvisten i sagen angår fortolkningen af § 3 a, jf. § 3, som er enslydende i parternes overenskomster, idet der mellem parterne er uenighed om, hvad der skal forstås ved ”lønnen i henhold til § 3”, som efter § 3 a udgør beregningsgrundlaget for særlig opsparing.