Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-01-2022

Sag nr. FV2020-1086 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen mod DI Overenskomst I for Keolis Danmark A/S Stamholmen

Sagen angår en overenskomstbestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med lang anciennitet, som opsiges ”uden egen skyld”. Spørgsmålet er, hvorledes ”uden egen skyld” skal forstås, herunder om en buschauffør, som er opsagt på grund skader opstået ved påkørsel af faste genstande, er blevet opsagt ”uden egen skyld”.