Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-06-2022

Sag nr. 2020-314 Lotte Wetterling

3F, Privat Service Hotel og Restauration mod HORESTA Arbejdsgiver for Kentucky Fried Chicken (Isken ApS)

Tvisten angår begrebet ”månedslønnede” i § 3, stk. 1, 1. pkt. i ”Konceptoverenskomst 2017-2020” og konkret, om den indklagede virksomhed har ret til at anvende en lønperiode, der går fra den 11. i en måned til den 10. i den efterfølgende måned.