Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-09-2022

Sag nr. 2022-781 Tine Vuust

3F Faglig Fælles Forbund for murersvendene A og B mod DI Byggeri (DIO III) for Murerfirmaet X A/S

Sagen drejer sig om, hvorvidt der mellem parterne blev aftalt en timeløn på mere end 225 kr. for murersjakkets arbejde på byggepladsen Y i 2021.