Spring over hovedmenu

Kendelse af 24-03-2022

Sag nr. 2021-944 Børge Dahl

Finansforbundet som mandatar for A mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for X-pengeinstitut

Sagen angår en bortvisning, som skete to dage efter, at den pågældende var sagt op med 6 måneders varsel. Et hovedspørgsmål under sagen er, om bortvisning var afskåret, fordi det påberåbte grundlag for bortvisning indgik i begrundelsen for opsigelsen to dage tidligere. Der er endvidere, hvis bortvisning var uberettiget, spørgsmål, om opsigelsen var saglig.