Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-01-2022

Sag nr. 2021-926 Vibeke Rønne

Finansforbundet som mandatar for A mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) som mandatar for Sønderjysk Forsikring G/S

Denne sag angår, om det var berettiget af bortvise A som følge af hans opslag på Linkedin. Hvis det ikke er tilfældet, skal der tages stilling til, om en opsigelse ville have været saglig samt udmåling af erstatning og godtgørelse.