Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-05-2022

Sag nr. 2021-776 Lars Hjortnæs

Dansk Jernbaneforbund mod DI Overenskomst I for DSB A/S

Sagen angår forståelsen af to arbejdstidsregler for lokomotivførere i parternes overenskomstgrundlag.