Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-06-2022

Sag nr. 2021-1061 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst III for ICOP Denmark ApS

Tvisten angår, om den indklagede virksomhed, ICOP Denmark ApS, der er omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten, har afregnet korrekt løn inkl. tillæg for alle præsterede arbejdstimer, herunder om der for nogle af medarbejderne er indgået gyldige aftaler om varierende ugentlig arbejdstid.
Der er endvidere tvist om, hvorvidt ICOP Denmark hæfter for krav, der vedrører 4 arbejdstagere, der er ansat i ICOP Spa.